ការទស្សន៍ទាយតាមក្បួនតម្រាខ្មែររបស់យើងមានតាំងពីបុរាណកាលយូរណាស់មកហើយ។ ក្បួននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែងតែយកមកប្រើក្នុងការគណនាដើម្បីរកមើលថ្ងែល្អដើម្បីរៀប ចំធ្វើពិធីរៀបអាវាហវិវាហមង្គលការសំរាប់កូនប្រុសកូនស្រីក៏ដូចជាការដាក់ទុនរកស៊ីបង្កើតក្រុម ហ៊ុនធ្វើជំនួយព្រោះតម្រាហោ រាស្រ្តគឺជាមាគ៌ាសំរាប់ លោកអ្នកមើលអោយឃើញជាមុនដើម្បី ឆ្លងឆ្ពោះទៅសុភមង្គលនិងសេចក្ដីចំរើនរុងរឿង ។ ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានគណនាអំពីជោគជតា រាសីប្រចាំ ខ្លួនទៅតាមថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើតផងដែរ។

 
   
   

សូម Download កម្មវិធី ហោរាសាស្រ្តខ្មែរ សំរាប់ Iphone :